Lærer

Skype ID:
coveraaglobal

Om Caroline
Caroline er hovedsakelig kontaktlærer og trinnansvarlig på 10. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Caroline har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Caroline er grunnskolelærerutdannet 5.–10. med fordypning i norsk, KRLE og samfunnsfag, og har dessuten studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun undervisningserfaring fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet i Norge og Den Norske skolen i Albir.
Mer om Caroline
Glad i faglig påfyll, liker å lage mat og reiser gjerne til sol og varme.