Lærer og teamleder

Skype ID:
arheimes

Om Arne
Arne er hovedsakelig kontaktlærer og trinnansvarlig på 10. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Arne har også ansvar for å videreutvikle Norsksidene og å være en ressurs og pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid på ungdomstrinnsteamet.
Utdanning/erfaring
Arne er grunnskolelærerutdannet 1.–10. med fordypning i norsk og KRLE, og har dessuten studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har han lang erfaring fra ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Arne
Norskfaglig guru, molteplukker og korentusiast