Globalskolelærer

Lærer

Skype ID:
aud.sd

Om Aud
Aud er hovedsakelig kontaktlærer på 5. og 6. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Aud har også ansvar KRLE-undervisningen på 5. og 6. trinn, og å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Aud er grunnskolelærerutdannet 1.–10. med fordypning i KRLE og har dessuten studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun bred erfaring fra småskolen og mellomtrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Aud
Katteelsker, synger i kor og bor i idylliske omgivelser.