Lærer

Skype ID:
bente.ravlo

Om Bente
Bente er hovedsakelig kontaktlærer på F3.–4., 3., og 4. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Bente har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Bente er utdannet grunnskolelærer 1.–10., spesialpedagog og musikkterapeut og har dessuten studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun bred erfaring fra spesialskole i Norge.
Mer om Bente
Musikkinteressert, bobilentusiast og yoga-tilhenger.