Lærer og teamleder

Skype ID:
elisabeth.mork1

Om Elisabeth
Elisabeth er hovedsakelig kontaktlærer på 4. og 9. trinn og trinnansvarlig på 9. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Elisabeth har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Elisabeth er faglærer med spisskompetanse i norsk og samfunnsfag. Hun har studiepoeng i IKT i læring og en master i norsk. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Elisabeth
Sprudlende kreativ, fotoentusiast og reiseglad