Lærer

Skype ID:
esarnevik

Om Elisabeth
Elisabeth er hovedsakelig kontaktlærer og trinnansvarlig på 2. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Elisabeth har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Elisabeth er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra mellomtrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Elisabeth
Konkurransemenneske, håndballtrener og liker sol og varme best.