Lærer og teamleder

Skype ID:
else.mageroy

Om Else
Else er hovedsakelig kontaktlærer og trinnansvarlig på 6. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Else har også ansvar for å være en ressurs og pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid på mellomtrinnsteamet.
Utdanning/erfaring
Else er grunnskolelærerutdannet 1.–10. med fordypning i norsk og har studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra mellomtrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Else
Friluftsinteressert, reiseglad og synger i kor.