Lærer

Skype ID:
halbertsen

Om Heidi
Heidi er hovedsakelig kontaktlærer på F5.–6. og 5.trinn og trinnansvarlig på F5.–6.
Andre ansvarsoppgaver
Heidi har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Heidi er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra småskolen og mellomtrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Heidi
Hundeeier, hobbyhåndverker og kan mer om illusjonisme enn de aller fleste.