Lærer

Skype ID:
ilyster

Om Ingebjørg
Ingebjørg er hovedsakelig kontaktlærer på F7.–8. og 7. trinn og trinnansvarlig på F7.–8.
Andre ansvarsoppgaver
Ingebjørg har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Ingebjørg er grunnskolelærerutdannet 1.–10., har tilleggsutdannelse i migrasjonspedagogikk, og har studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring som journalist og som lærer på en flerkulturell barneskole.
Mer om Ingebjørg
Engasjert, tekstforfatter og visesanger