Lærer

Skype ID:
jhhoydal

Om Jørn
Jørn er hovedsakelig kontaktlærer på F3.–4. og 3. trinn og trinnansvarlig på F3.–4.
Andre ansvarsoppgaver
Jørn har også medansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Jørn er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har dessuten studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har han lang undervisningserfaring fra småskolen og mellomtrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Jørn
Gitarentusiast, eier en VW boble og spiller i bluesband.