Lærer

Skype ID:
leneskullerud

Om Lene
Lene er hovedsakelig kontaktlærer og trinnansvarlig på 1. trinn
Andre ansvarsoppgaver
Lene har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Lene er grunnskolelærerutdannet 1.-10. I tillegg til nettundervisning har hun lang undervisningserfaring fra småskolen og mellomtrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Lene
Kreativ, alltid et restaureringsprosjekt og jazzentusiast.