Lærer

Skype ID:
LBB B

Om Liv-Berit
Liv-Berit er hovedsakelig kontaktlærer på 9. og 10. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Liv-Berit har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Liv-Berit er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun lang undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående skole, og fungert som rådgiver på begge skolenivå i mange år.
Mer om Liv-Berit
Supersprek, fersk isbader og friluftsentusiast.