Lærer

Skype ID:
liv-sorbo

Om Liv
Liv er hovedsakelig kontaktlærer på 2. og 4. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Liv har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Liv er grunnskolelærerutdannet 1.-10. og har dessuten studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra begynneopplæring i norsk grunnskole.
Mer om Liv
Reflektert, friluftsaktiv hundeeier og mormor