Lærer

Skype ID:
mari.ann.wiik

Om Mari-Ann
Mari-Ann er hovedsakelig kontaktlærer på 7. og 9. trinn og trinnansvarlig på 7. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Mari-Ann har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Mari-Ann er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har studiepoeng i digital læringsdesign og IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun undervisningserfaring fra ungdomstrinnet i norsk grunnskole. Mari-Ann er også en av de ansatte som har erfaring fra å jobbe tett på nettpedagogikk og LMS-utvikling. Hun har vært med på prosjekter både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Mer om Mari-Ann
Friluftsinteressert, hundeeier og strikkeentusiast