Globalskolenlærer

Lærer

Om Marte
Marte er hovedsakelig kontaktlærer på 9. og 10. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Marte har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Marte er faglærer med fordypning i norsk, samfunnsfag og historie. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Marte
Dyrker friluftsliv og hytteliv, bor i naturperle, slapper av med katt i fanget og tekopp i handa.