Lærer

Skype ID:
monica.heggset

Om Monica
Monica er hovedsakelig kontaktlærer og trinnansvarlig på S1.–2.
Andre ansvarsoppgaver
Monica har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Monica er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har dessuten studiepoeng i IKT i læring. I tillegg til nettundervisning har hun lang undervisningserfaring fra norsk grunnskole.
Mer om Monica
Boligbytter, ballett- og volleyballtrener