Lærer og teamleder

Skype ID:
stale_heggset

Om Ståle
Ståle er hovedsakelig kontaktlærer på S3.–6. og 4. trinn og trinnansvarlig på 4. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Ståle har også ansvar for å være en ressurs og pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid på småskoleteamet.
Utdanning/erfaring
Ståle er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har dessuten studiepoeng i IKT i læring.  I tillegg til nettundervisning har han lang erfaring fra småskolen og mellomtrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Ståle
Synger i band, glad i idrett og boligbytter