Daglig leder

Skype ID:
sverre.leivdal

Om Sverre:
Sverre er hovedsakelig daglig leder.
Andre ansvarsoppgaver
Sverre er også canvasadministrator samtidig som han skal være en ressurs og pådriver for at alt fungerer i Globalskolen.
Utdanning/erfaring
Sverre er grunnskolelærerutdannet 1.–10. og har studiepoeng i IKT i læring. Han har vært en del av utviklingsmiljøet i Globalskolen fra oppstarten i 1998 og fram til i dag. Først som nettlærer og deretter som daglig leder. Sverre har deltatt i flere utviklings- og samarbeidprosjekt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han har selv erfart å være del av en expat-familie.
Mer om Sverre
Hoppentusiast, har dugnadsånd og er politiker