Lærer og Canvas-ressurs

Skype ID:
torilk2

Om Toril
Toril er hovedsakelig kontaktlærer på F5.–6. og 5. trinn og trinnansvarlig på 5. trinn.
Andre ansvarsoppgaver
Toril har også ansvar for og å være en ressurs og pådriver for teknisk utvikling i Globalskolen.
Utdanning/erfaring
Toril er grunnskolelærerutdannet 1.–10. med fordypning i samfunnsfag. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
Mer om Toril
Friluftsinteressert, hobbykokk og reiseglad.