Turi Rustøy globalskolelærer

Lærer

Skype ID:
turi_150

Om Turi
Turi er hovedsakelig kontaktlærer på F7.–8 og F9.–10. og trinnansvarlig på F9.–10.
Andre ansvarsoppgaver
Turi har også ansvar for å bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på sitt team.
Utdanning/erfaring
Turi er grunnskolelærerutdannnet 1.–10. I tillegg til nettundervisning har hun lang erfaring fra norsk grunnskole i Norge og Den norske skolen på Gran Canaria. Hun er den eneste i Globalskolen som har erfaring som globalskolemor, globalskolevikar og globalskoleansatt.
Mer om Turi
Tidligere globetrotter, rik på opplevelser og årskort på Loen Skylift