Inntaksansvarlig

Skype ID:
ragnhild.rudi2

Om Ragnhild
Ragnhild er hovedsakelig inntaksansvarlig.
Andre ansvarsoppgaver
Ragnhild har også ansvar for dokumentasjon og attester til elevene.
Utdanning/erfaring
Ragnhild er utdannet førskolelærer med videreutdanning i pedagogikk 5–10 år. Hun har undervisningserfaring fra småskolen i norsk grunnskole og lang arbeidserfaring som kundebehandler i NAV og HELFO.
Mer om Ragnhild
Konkurransemenneske, friluftsinteressert og te-drikker.