Globalskolen har sommerferie

Her kan du møte Joel som er på sommerferie i Norge. Til vanlig bor han i Bangkok med familien. Joel besøkte Briksdalsbreen i juni i år. Briksdalsbreen er en arm av Jostedalsbreen, og ligger i Oldedalen i Sogn og Fjordane.

Joel går i F. 3-4. F. Klassene er Norsk for flerspråklige. Dette tilbudet er rettet mot elever som har norsk som andrespråk. Elevene forstår mye og snakker gjerne en del norsk selv, men de kan ha liten erfaring med å lese og skrive norsk. I tillegg til språkopplæring legger F-klassene vekt på å styrke elevenes norske identitet ved å gi kunnskap om norsk historie, geografi og samfunnsliv.


Her sitter Joel i Trollbilen over Briksdalselva med breen i bakgrunnen og ønsker god sommerferie til alle i Globalskolen.

Globalskolelærer Turi skysser også turister i Briksdalen, og fant Joel og familien når de kom til Briksdal  denne uka.

Her ser du Joel og familien på vei opp til breen.

Selvsagt måtte Joel få prøvesitte på sjåførplassen på Trollbilen.Tidligere hadde Skysslaget hester, Fjordinger, som fraktet turister opp til breen. Men grunnet stor øke i antall besøkende gikk de over til Trollbilen i 2004. I dag besøker ca 300 000 turister isbreen hver sommer.