Søk skoleplass hos Globalskolen

 

Globalskolen sørger for at norske barn i utlandet holder kontakten med det norske skolesystemet. Vi tilbyr kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE fra 1. til 10. klasse. Undervisningen er asynkron og kun via Internett. Eleven får ukentlig tilbakemeldinger fra sin kontaktlærer via tekst, lyd eller video. Tilbudet tilpasses eleven der han/hun er via ordinære trinn, norsk for flerspråklige eller startnorsk. 

Globalskolen har begrenset med skoleplasser og opererer etter prinsippet om «førstemann til mølla». Desto tidligere man søker, desto større sjanse er det for at barnet blir sikret en skoleplass. Søknadsfrist er 31. januar for vårsemesteret og 31. august for høstsemesteret.