Tett kontakt mellom elev og lærer i Globalskolen

Lærere og elever kan befinne seg i hver sin verdensdel. Likevel er kontakten mellom dem hyppig og god. Elevene leverer oppgaver og får svar fra lærer hver uke.

Foto: Globalskolelærer, Elisabeth 2. trinn, forklarer elevene hvordan de skal uttale ordet DET og DE.
Tekst: Ingebjørg M. Lyster

I Globalskolen har vi ulike innleveringsoppgaver i hver leksjon. Noen av oppgavene er selvrettende. Fordelen med disse er at man kan lære mens man jobber med dem. Det er nemlig mulig å gjøre oppgavene flere ganger.

Selvrettende tilbakemelding fra Globalskolelærer
Selvrettende tilbakemelding fra globalskolelærer Toril, 5.trinn

 

Andre innleveringer krever mer tekst-produksjon av eleven eller innspilling av lyd eller video. Disse oppgavene svarer lærer på – noen ganger med tekst og noen ganger med video. Eleven får altså personlig svar fra lærer hver uke.

Slik foregår undervisningen i Globalskolen

Elevene forteller oss at det er to ting de setter spesielt pris på i lærernes svar. Det ene er at Globalskole-læreren alltid har noe positivt å si om elevens arbeid. Det andre er at lærer korrigerer og hjelper eleven med det som bør forbedres. Rett som det er får vi et hyggelig «takk» fra elevene våre når vi har vurdert arbeidet deres.