Ofte stilte spørsmål

illustrasjon av globalskolens jordklode

Her finner du alt av nødvendig informasjonen du skulle trenge å vite om Globalskolen.

 

Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål. Ordinære trinn 1.–10.

Norsk for flerspråklige. Norskundervisning for elever som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner. F3–4., F5.–6., F7.–8. og F9.–10.

Startnorsk for elever som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Vi har to klasser: S1–2, som retter seg til barn i alderen 6–8 år, og S3–6, som retter seg mot barn fra 8 år og oppover. Foreldremedvirkning kreves.

Les mer om Norsk som andrespråk i Globalskolen

Se film om de tre tilbudene Globalskolen – velg klasse

Vi anbefaler at elever følger klasser der de etter alder hører hjemme. Ordinære fagplaner i Kunnskapsløftet ligger til grunn for denne undervisningen.

Vanlige klasser
Dette tilbudet er rettet mot elever som har norsk som førstespråk. Elevene kan snakke norsk hjemme og har typisk to norske foresatte. Både muntlig og skriftlig er elevene på nivå, eller nesten på nivå, med alminnelige norske grunnskoleelever, og flere av dem kan ha gått i norsk skole.

Elever som har norsk som andre- eller tredjespråk, og som i liten grad praktiserer norsk muntlig i hverdagen, bør vurdere én av klassene i startgruppene eller norsk for flerspråklige.

Norsk for flerspråklige
Dette tilbudet er rettet mot elever som har norsk som andrespråk. Elevene forstår mye og snakker gjerne en del norsk selv, men de kan ha liten erfaring med å lese og skrive norsk. I tillegg til språkopplæring legger F-klassene vekt på å styrke elevenes norske identitet ved å gi kunnskap om norsk historie, geografi og samfunnsliv.

Startnorsk
Startnorsk-klassene er rettet mot elever som har begrenset kjennskap til norsk språk. Startnorsk er et morsomt og lærerikt språkprogram, utviklet for at norske barn som bor i utlandet, skal lære norsk for første gang. Det er viktig at man gjør programmet sammen med en voksen og i tillegg gjerne snakker litt norsk hver dag.

Se film som viser de ulike valgene Globalskolen – velg klasse

Globalskolen bruker læringsplattformen Canvas, all undervisning foregår i denne plattformen. Elevene får et personlig innlogg. Foresatte som ønsker det, kan registrere seg med en observatørstatus i Canvas.

I tillegg bruker vi et system for registrering av foresatte og elever. Registrering og påmelding foregår i et eget webgrensesnitt. Dette for å ivareta personvern og sikkerhet. Foresatt registrerer først en egen bruker. Ved hjelp av registrert bruker, må foresatt logge inn i selve søkeverktøyet. All videre kommunikasjon mellom foresatt og inntaktskontor vedr påmelding, skjer i søkeverktøyet.

Et skoleår er inndelt i to semester, et høst- og vårsemester. Oppstart rundt 20. august
Hvert semester har 15 leksjoner, og hver av disse krever minst 90 minutters arbeid. Norskfaget skal ha minimum 60 minutter, og resten av tiden fordeles på samfunnsfag og KRLE.

Alle elever får individuell tilbakemelding på besvarelser fra egen kontaktlærer. Det legges opp til både individuelt arbeid og samarbeidslæring. På de laveste trinnene hører foreldreveiledning med. Foresatte kan følge eget/egne barns undervisning.

Les mer, Slik foregår nettundervisningen hos Globalskolen

Se film om hvordan undervisningen gjennomføres her.

Er du allerede registrert som foresatt i vårt inntakssystem skal du ikke registrere deg på nytt.
Logg inn med din brukerid i inntakssystemet og registrer ny(e) elev(er). Brukernavn er som regel e-postadressen din. Har du glemt passord, be om nytt. Lenke til logg inn-foresatt

Er du ikke registrert som foresatt i vårt inntakssystem skal du først registrere deg selv, deretter melde inn dine barn. Lenke til inntakssystemet-registrering
NB! For å registrere barna, må du være innlogget som foresatt.

Etter at barna er meldt inn vil videre kommunikasjon mellom foresatt og Globalskolen, foregå via inntakssystemet og e-post. Får du problemer med innsøking/påmelding, ta kontakt med support@globalskolen.no

Det er lurt å finne fram barnas personnummer og navn på deres lokale skole i oppholdslandet før utfylling av søknadsskjemaet.

Kommunikasjonen foregår hovedsaklig asynkront via tekst, lyd og video i læringsplattformen Canvas.

Les mer; Tett kontakt mellom elev og lærer i Globalskolen

Pris per semester:
• For 1. barn: 1250,- kr
• For 2. barn: 1000,- kr
• For 3. barn: 750, – kr
• For 4. og flere barn: gratis

Faktura blir sendt via e-post etter oppstart.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august.
Søknadsfristen for vårsemesteret er 30. januar.
Søk allerede nå for å være sikret skoleplass!

Høstsemesteret
Første leksjon blir lagt ut torsdag i uke 33.
Vi tilbyr fleksibel oppstart – elevene starter fortløpende i tidsrommet 15. aug.– 9. sep.

Vårsemesteret
Første leksjon blir lagt ut torsdag i uke 1.

Det som er likt:

 • F 3.–4. får samme opplæring i grammatikk som ordinært 3. trinn, og begge klassene jobber med de 100 mest brukte ordene i norsk.
 • Elevene får fem og fem ord å øve på hver uke, og de skal skrive ordene i diktat påfølgende uke.
 • Begge klassene leser en bok på norsk, og de skal skrive en fortelling.

Det som er forskjellig:

 • F 3.–4. har kortere tekster som skal leses, og det er alternativ tekst til dem som ikke har øvd lenge på å lese.
 • F 3.–4. har et temabasert opplegg med ord fra hverdagslige aktiviteter.
 • F 3.–4. har mer interaktivitet i øvingsoppgaver og legger vekt på å utvide ordforrådet på norsk. Elevene får trening i rettskriving av ord som er gjennomgått i forbindelse med ukens tema.
 • I F 3.–4. skal elevene skrive egne tekster og lese en hel bok, men kravet er lavere enn i ordinært trinn.

Det som er likt/ulikt:

 • Lik struktur på begge trinn.
 • Lydstøtte på begge.
 • Det er ofte samme tema.
 • Tekster på F-trinn har ofte enklere språk.
 • Innlæring av ord og begrep er mer omfattende på F-trinn.
 • Grammatikk er lik på begge trinn. Blir forklart, om mulig, med enklere ord på F-trinn.