Våre ansatte

Skolens ansatte er høyt kvalifiserte, har solid utdanning og erfaring fra nettbasert undervisning. Globalskolen prioriterer å rekruttere lærere som har lang erfaring fra grunnskolen, og som bor i Norge.

Ved å være tett på fagmiljøene i Norge, norsk utdanning, norske media og norsk samfunnsutvikling, er lærerne oppdatert på hva som skjer i Norge til enhver tid. Vi tror dette kommer elevene til gode.

Aud Standal Digernes

Lærer
Skype ID: aud.sd

Bente Ravlo

Lærer
Skype ID: bente.ravlo

Camilla Wien

Lærer
Skype ID: camilla.wien

Caroline Overaa

Lærer
Skype ID: coveraaglobal

Eli Aarvik

IKT-ansvarlig
Skype ID: eli.aarvik

Elisabeth Brummenæs

Lærer

Elisabeth Mork

Lærer og teamleder
Skype ID: elisabeth.mork1

Elisabeth Sande Arnevik

Lærer
Skype ID: esarnevik

Else Lillestøl Magerøy

Lærer og teamleder
Skype ID: else.mageroy

Heidi Albertsen

Lærer
Skype ID: halbertsen

Ingebjørg M. Lyster

Lærer
Skype ID: ilyster

Jørn Harald Høydal

Lærer
Skype ID: jhhoydal

Karin Kolås

Lærer og Canvas-ressurs

Lars Arne Muren

Lærer og Canvas-ressurs

Lilli Brenne Røv

Rektor
Skype ID: lilli.rov

Liv Sørbø

Lærer
Skype ID: liv-sorbo

Mari-Ann Wiik

Lærer
Skype ID: mari.ann.wiik

Marte Sande

Lærer

Monica Heggset

Lærer
Skype ID: monica.heggset

Ragnhild Rudi

Inntaksansvarlig

Ståle Heggset

Lærer og teamleder
Skype ID: stale_heggset

Sverre Leivdal

Daglig leder
Skype ID: sverre.leivdal

Toril Kalland

Lærer og Canvas-ressurs
Skype ID: torilk2

Turi Øye Rustøy

Lærer
Skype ID: turi_150