96% gjennomføringsprosent – en vedvarende trend

Gjennomføringsprosent i Globalskolen
96% gjennomføringsprosent i Globalskolen

Siden 2016 har Globalskolen konsekvent oppnådd en gjennomføringsprosent blant elevene på mellom 94-98%. Skoleåret 2023-2024 fullførte hele 96% av elevene Globalskolen! Slike imponerende resultater viser klart at vi har en nettskole som leverer.

Publisert
25. juni. 2024

Foreldrenes rolle i elevenes suksess
De høye gjennomføringsprosentene skyldes ikke bare Globalskolen alene. Å kunne balansere lokal skole, fritidsaktiviteter og en skole via nett, er en viktig forutsetning for at eleven skal kunne lyktes. Foreldrenes engasjement og oppmuntring er derfor avgjørende for å sikre at elevene klarer å holde tritt med alle krav og innleveringer.

Foreldrenes tilbakemeldinger
Resultatene i foreldreundersøkelsen 2024 viser høy score innen samarbeid og kommunikasjon med lærerne. Flere av foreldrene kommenterer i tillegg, hvor viktig rolle lærerne og skolen spiller i barnas utvikling. Globalskolen bidrar til å styrke den norskfaglige kompetansen og barnas norske identitet.

Noen av kommentarene fra undersøkelsen:

Se hele undersøkelsen:

foreldreundersokelsen-globalskolen-2024-_-easyquestLast ned

Les også Spennende samarbeid for Globalskolen