Globalskolen har en spesialitet

En skole med spesiell ekspertise i norsk for flerspråklige elever. Dette er Globalskolens ubeskjedne beskrivelse av seg selv. Og som kjent – selvskryt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet.

Publisert
1. september. 2021

Tekst: Ingebjørg M. Lyster

–Med skolens lange erfaring i å undervise norske barn som har et annet dagligspråk, kan jeg stå inne for den beskrivelsen, smiler rektor Lilli Brenne Røv. –Lærerne har gjennom både utdanning og ukentlig vurderingsarbeid opparbeidet seg denne kompetansen. Vi har dessuten ofte lærere som videreutdanner seg innen norskfaget, og som deler av nyere forskning med sine kolleger.

Les også: Nettskole eller skole på nett?

Da lærerne nylig var samlet, hadde en av lærerne, Camilla Wien, et innlegg som het “Hva er vanskelig i norsk grammatikk?” 

Globalskolelærer Camilla Wien
Rektor i Globalskolen, Lilli Brenne Røv

–Det som er enkelt for oss som har norsk som eneste morsmål, kan være vanskelig for en del av våre elever som sjonglerer mellom flere språk hver dag, forklarer Globalskole-rektoren.    

–Norsk har for eksempel en annen ordstilling enn engelsk og mange andre språk, og det er noe vi aldri behøvde å lære, vi som gikk på norsk skole i Norge. Vi setter verbet på riktig plass uten å tenke oss om. Men for den som bor lenge utenfor Norge, eller som har norsk som sitt andre eller tredje språk, er dette noe som må læres og øves på.  

Når vi snakker om Globalskolens ekspertise, er Lilli Brenne Røv rask med å vise til www.norsksidene.no. Dette nettstedet, som brukes av norske elever og studenter over hele landet, er utarbeidet av Globalskolens Arne Heimestøl gjennom mange år.  

–Men vi hviler ikke på laurbærene. Språket vårt er hele tiden i endring, og det er også vårt pedagogiske fagfelt. I disse dager har alle lærerne mottatt en ny bok om lærelyst og mestring. Vår ambisjon er å kommunisere med elevene våre på en slik måte at de får lyst til å lære og gleder seg til neste leksjon fra Globalskolen.  

Les også: Nettlærerens kodeord