Hva er Globalskolen?

Globalskolen sørger for at norske barn i utlandet holder kontakten med det norske skolesystemet.

Publisert
27. mars. 2020

Stadig flere norske grunnskoleelever går hele eller deler av barne- og ungdomsskolen i et annet land enn Norge. Et typisk eksempel er når mor eller far tar en internasjonal jobb og velger å ta med seg hele familien til utlandet for en periode.

Det er svært få land hvor det finnes skoler som følger den norske læreplanen. Det vil si at elever som går på skole i utlandet, vil mangle kompetanse i viktige fag som norsk, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Det er disse elevene Globalskolen ønsker å stille opp for.

Kompletterende undervisning på nett

Globalskolen tilbyr kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE fra 1. til 10. klasse. Det betyr at barn som har gått på skole i utlandet kan gli sømløst inn i det norske skolesystemet igjen når de flytter tilbake til Norge. I tillegg tilbyr vi undervisning i norsk som andrespråk – tilpasset elevens språklige forutsetninger.

I Globalskolen foregår all undervisning asynkront via Internett. Vi har et godt undervisningssystem gjennom læringsplattformen Canvas. Felles for alle tilbud er et sterkt fokus på norsk kultur, samfunn og historie. Tilbudene er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole.

En pioner innen fjernundervisning for barn

Globalskolen eies av de fire kommunene Volda, Sykkylven, Sande og Vanylven, og er et non-profit aksjeselskap som arbeider på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Etter en beskjeden start med 15 elever i 1998, hadde Globalskolen i 2019 1 350 elever bosatt i 105 forskjellige land. Skoleåret 2018/2019 lå gjennomføringsprosenten på hele 96 prosent.

Skolen har i dag 26 høyt kvalifiserte ansatte med solid erfaring innen nettundervisning. Alle lærerne bor og jobber i Norge. Det å være oppdatert på hva som skjer her hjemme til enhver tid, mener vi kommer elevene våre til gode.

Globalskolen har vært, og er fremdeles, en pioner innen fjernundervisning for barn. Vi samarbeider tett med de norske fagmiljøene og ligger helt i front av utviklingen.

Globalskolens lærere har lang erfaring fra grunnskolen og nettundervisning.