Vil anbefale Globalskolens undervisningstilbud

Foreldreundersøkelse Globalskolen
Globalskolen har fornøyde elever, foreldre og besteforeldre.

Hele 72% av foreldrene svarte på årets brukerundersøkelse. Undersøkelsen viser høyt nivå av tilfredshet. 92% sier at de vil anbefale skolens undervisningstilbud til andre.

Publisert
21. juni. 2023

Fornøyd med tilbakemeldingene

Muligheten til å lære i eget tempo, fleksibilitet og det at læreren ser hver elev, har blitt pekt på som grunner til foreldrenes tilfredshet. Videre understreker flere foresatte at nærheten til Norge er viktig.  

  

Tilgang til høyt kvalifiserte lærere 

Vi ansetter kun erfarne og høyt kvalifiserte lærere med stor interesse for nettundervisning. Ved å utnytte læringsplattformen Canvas og ulike digitale verktøy kan lærerne undervise og gi personlige svar til elever hvor som helst i verden. Dette gjør at elevene får nærhet til Norge, norsk kultur og norsk språk via Globalskolen. 

Vil anbefale Globalskolens nettundervisning

Elever og foreldre har opplevd nettundervisning fra sine lokale skoler under Korona-pandemien. Det har fått mange til å oppdage at Globalskolens nettundervisning er særdeles god. Den store tilfredsheten som både elever og foreldre uttrykker i årets undersøkelser, bekrefter det vi i Globalskolen opplever: 25 år med nettundervisning har vært og er en suksess!