Hvem kan søke?

Norske elever i grunnskolealder som bor i utlandet i minimum ett semester, og som deltar på en lokal eller internasjonal skole. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Tilbudet gjelder for elever som

  • er norsk statsborger og har norsk personnummer
  • er mellom 6 og 16 år
  • bor i utlandet i minimum ett semester (seks måneder)
  • deltar på lokal eller internasjonal skole