Undervisningstilbudet

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder bosatt i utlandet. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole.

Undervisningstilbudet skjer via Internett og er ukeplanbasert. Elever og lærer behøver ikke å være oppkoblet samtidig. Fordi lærer og elev ofte er i ulike tidssoner, går kommunikasjonen via læringsplattformen Canvas. Her kommuniserer elever og lærere gjennom tekst, lyd, bilde og video.

Alle elever får individuelle tilbakemeldinger på sine besvarelser en gang i uka. Dette er et fleksibelt opplegg for familiene, men likevel med fast struktur gjennom året.

Se filmen, Globalskolen – hele verdens norske nettskole.