Ansikt til ansikt i Globalskolen

«Hvordan kan dere undervise elever i hele verden samtidig?» Globalskolens lærere får ofte dette spørsmålet.

Publisert
27. april. 2020

Av Ingebjørg M. Lyster

Svaret er at det gjør vi ikke. Vi driver med asynkron undervisning. Elevene jobber med Globalskolens oppgaver når det passer best for dem selv. Men i det siste har vi gjort noen forsøk med videokonferanse. Lærerne Aud Standal Digernes og Bjørn Teistung har nettopp gjennomført to slike på 5. trinn og forteller begeistret om dette.

–Vi tenkte at det kunne være greit å få til noen slike konferanser nå når alle elevene må være hjemme, sier Bjørn. –Med elever i alle tidssoner valgte vi å ha en konferanse kl. 9 og en klokka 19. Ei av jentene satt oppe til midnatt for å få med seg dette frivillige tilbudet.

–Temaet denne gangen var tungekrøllere, og det er alltid gøy, smiler lærerne og demonstrerer en av de kjente: Ibsens russiske ripsbusker og andre buskvekster. –Elevene har ønsket seg 17. mai og norsk geografi som temaer, så vi planlegger konferanser om dette, legger Aud til.

Lærerne hadde en grei arbeidsfordeling under den siste konferansen: Mens Bjørn ledet samtalen, fulgte Aud med på chatten og kunne hjelpe elever med tekniske problemer.

Det har vært en del kritikk av ulike konferanse-verktøy fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. Aud og Bjørn er glad for muligheten til å gjennomføre konferanse innenfor Globalskolen læringsplattform, Canvas. Der er det ingen problemer med personvern og sikkerhet.

Aud har nylig vært med på en konferanse på 6. trinn og forteller om en rørende Korona-hendelse. En av guttene måtte som snarest løpe fra konferansen. Han skulle ut på balkongen sin på Sicilia og synge sammen med naboene. Verden kom med ett veldig nær nettlæreren i Ørsta.

Bjørn Teistung merker effekten av forsøkene som er gjort med video-konferanser. –Noen av elevene blir ekstra ivrige med Globalskole-arbeidet i etterkant, spesielt med oppgaver som handler om interaksjon med de andre elevene i klassen.