Bærekraft i Globalskolen

Bærekraft betydde en gang evnen til å tåle vekten av noe. I dag betyr ordet det samme, men i vår tid har det fått et videre og veldig viktig innhold. I norsk skole er “bærekraftig utvikling” ett av de tre store tverrfaglige temaene som skal gjennomsyre hele skolegangen.

Publisert
29. oktober. 2021

Av Ingebjørg M. Lyster

Da den norske læreplanen ble utvidet med det vi kaller Fagfornyelsen, gikk Globalskolens lærere i gang med å produsere nytt lærestoff og nye oppgaver. En liten runde gjennom klassene viser at elevene jevnlig skal komme innom “bærekraftig utvikling” og få mye innhold i dette sentrale begrepet.

På 2. trinn får elevene både fagtekster og filmer om hva barna selv kan gjøre for å ta vare på jorda vår. En av oppgavene de får, er å finne ut hva læreren gjør feil når hun kildesorterer avfallet sitt. Klassen bruker også serien Planetpatruljen fra NRK Super og blir miljøbevisste gjennom humørfylte filmer.

De som er to år eldre, leser fagstoff om søppelsortering og resirkulering. Lærerne på 4. trinn kan rapportere om engasjerte forumsinnlegg hvor elevene deler erfaringer med hverandre og forteller om hvordan søppelsorteringen fungerer i landet de bor i.

Når vi kommer opp på mellomtrinnet, er det først og fremst 5. trinn som konsentrerer seg om bærekraftig utvikling. Tiåringene lærer blant annet om fattigdom og kampen mot plasten i havet. De sammenligner forbruket i Norge og landet de bor i, og det blir veldig interessant når elevene filmer seg selv mens de holder engasjerte taler til FNs generalforsamling. Der forteller de hva de mener FN bør gjøre for å minske fattigdommen i verden.

På åttende trinn går elevene dypere inn i FNs bærekraftsmål, og de skriver en debattartikkel om bærekraftig klimautvikling. På forum blir de utfordret til å komme med egne forslag til hvordan de kan være bevisste forbrukere. Her er et sitat fra åttendeklassingenes meningsutveksling:

“Jeg kan gå, sykle eller bruke offentlig transport. Jeg kan kjøpe brukt i stedet for nytt. Jeg kan kaste mindre mat og sortere søppelet til resirkulering og gjenvinning.”