Bo med barn i utlandet? Nå må du søke skoleplass

Slik kan barna holde kontakten med norsk barneskole og ungdomsskole, uansett hvilket land de bor i. Men husk å søk i tide!

Publisert
9. juli. 2020

Stadig flere familier velger å bosette seg i utlandet for en periode, ofte på grunn av jobben til mor eller far. 

Dersom du velger å la barna gå på en lokal eller internasjonal skole, vil barnet ditt gå glipp av viktige særnorske fag som norsk, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). 

Norsk nettskole for barn i utlandet

Det finnes norske skoler i utlandet som følger norsk undervisningsplan, men de er i fåtall, og finnes kun i noen få land som f.eks. Spania og England. Veldig mange foreldre opplever derfor å måtte finne et alternativ til hvordan barna kan fortsette å lære norsk, samfunnsfag og KRLE. 

Stadig flere løser dette ved å søke skoleplass hos Globalskolen som er en norsk nettskole for norske barn i utlandet. Her tilbys kompletterende utdanning i de særnorske fagene norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i 1.-10. klasse. I tillegg tilbys norsk som andrespråk tilpasset elevens språklige forutsetninger.  

Ved å holde språkferdighetene ved like og være tett på lærere som til enhver tid er oppdatert på hva som skjer hjemme i Norge, vil barna lettere kunne gli sømløst inn i klassen sin igjen når de flytter hjem og starter på norsk skole. 

Hvem kan søke skoleplass hos Globalskolen?

For å kunne delta i nettundervisningen hos Globalskolen stilles følgende krav: 

  • Eleven må være mellom 6 og 16 år.
  • Eleven må bo i utlandet i minst et halvt år.
  • Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole.
  • Eleven må være norsk statsborger. 

Barn som deltar på nettundervisningen får minimum 90 minutter med undervisning per uke i et halvt (15 uker) eller et helt (30 uker) skoleår. 

Den nettbaserte undervisningen tar utgangspunkt i læreplanene i norsk, samfunnsfag og KRLE. Undervisningsopplegget er tilpasset den enkelte elev, og er svært fleksibelt. 

Slik søker du skoleplass

Før du kan søke skoleplass må du registrere deg i Globalskolen sin søknadsportal. 

Det er lurt å finne fram barnas personnummer og navn på skolen de skal gå på under utenlandsoppholdet før du starter å fylle ut søknadsskjemaet. Etter at søknaden er sendt kan du sjekke status, endre søknaden(e) og kommunisere med Globalskolen via innloggingsportalen. 

Søknadsfristen er 30. august for høstsemesteret og 30. januar for vårsemesteret. Det er viktig å søke i god tid, da Globalskolen har begrenset med skoleplasser og opererer etter prinsippet om “førstemann til mølla”. Desto tidligere man søker, desto større sjanse er det for at barnet blir sikret en skoleplass. 

Hva koster nettundervisning for barn i utlandet?

Globalskolen er finansiert og godkjent av Utdanningsdirektoratet (Udir). Pris per semester er 1 000 kr. Dersom flere barn fra samme familie søker skoleplass tilbys søskenmoderasjon etter følgende modell: 

  • For 2. barn: 750,- kr
  • For 3. barn: 500,- kr
  • For 4. og flere barn: gratis