Dekker Globalskolen språkkravene i norsk på høyere nivå?

Av og til får lærerne i Globalskolen spørsmål om språkkravene i norsk på høyere nivå. «Vil sluttattesten i Globalskolen kvalifisere til å studere på universitet og høyskole i Norge?» er et vanlig spørsmål fra familier som har bodd lenge utenfor Norges grenser.

Publisert
8. oktober. 2020

Av Lilli Brenne Røv

Svaret er at alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge, må tilfredsstille språkkrav i norsk på et høyere nivå enn grunnskolen. Globalskolen underviser kun etter grunnskolens læreplan fra 1. til 10. trinn.

I tillegg må elevene, som skal søke opptak på universitet eller høyskole i Norge, ha generell studiekompetanse.

Elever som bor fast i utlandet eller har bodd ute hele grunnskolen og videregående, men vil studere i Norge, har flere muligheter når de etter hvert kommer i riktig alder for å søke studieplass.

De vil trenge bevis på sin norsk-kompetanse, og det kan de få på ulike måter. Informasjonen er hentet fra Samordna opptak – utdanning fra utlandet:

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

  • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren «Bestått». Test i norsk – høyere nivå, muntlig med minimum karakteren «Bestått».
  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver

Dersom målet er å studere i Norge, kan Globalskolen være med å hjelpe eleven med å nå målet sitt. Av de vi kjenner til som har tatt Bergenstesten, er tilbakemeldingene svært gode. Uten Globalskolen ville de ikke hatt samme grunnlaget for å klare karakteren «Bestått».