Dekker Globalskolen språkkravene i norsk på høyere nivå?

Av og til får lærerne i Globalskolen spørsmål om språkkravene i norsk på høyere nivå. «Vil sluttattesten i Globalskolen kvalifisere til å studere på universitet og høyskole i Norge?» er et vanlig spørsmål fra familier som har bodd lenge utenfor Norges grenser.

Publisert
8. oktober. 2020

Av Lilli Brenne Røv

Svaret er at alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge, må tilfredsstille språkkrav i norsk på et høyere nivå enn grunnskolen. Globalskolen underviser kun etter grunnskolens læreplan fra 1. til 10. trinn.

I tillegg må elevene, som skal søke opptak på universitet eller høyskole i Norge, ha generell studiekompetanse.

Elever som bor fast i utlandet eller har bodd ute hele grunnskolen og videregående, men vil studere i Norge, har flere muligheter når de etter hvert kommer i riktig alder for å søke studieplass.

De vil trenge bevis på sin norsk-kompetanse, og det kan de få på ulike måter. Informasjonen er hentet fra Samordna opptak – utdanning fra utlandet:

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter.
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter fra et norsk universitet eller høgskole
  • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat «Bestått» på begge prøver
    Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng

Dersom målet er å studere i Norge, kan Globalskolen være med å hjelpe eleven med å nå målet sitt. Av de vi kjenner til som har tatt test i norsk, er tilbakemeldingene svært gode. Uten Globalskolen ville de ikke hatt samme grunnlag for å klare karakteren «Bestått» .