Der hjemmekontor er normalt

Heidi, Liv og Ingebjørg i Skypemøte.

I Norge blir vi oppfordret til å ha hjemmekontor i disse dager. Målet er å begrense smittespredning. I Globalskolen har vi lang og god erfaring med å jobbe på denne måten.

Publisert
12. mars. 2020

Tekst og foto: Ingebjørg M. Lyster

De fleste av Globalskolens lærere har hjemmekontor. Vi kommuniserer daglig med våre kolleger på Skype, og når vi møtes to ganger i året, føles det som om vi så hverandre i går.

Med jevne mellomrom har vi møter hvor alle skolens ansatte er til stede, og det foregår også på Skype. Når vi har disse store møtene, ber vi om ordet ved å skrive “kommentar” på chatten. Slike møter krever disiplin, men til gjengjeld blir det svært effektive møter. Å snakke i munnen på hverandre fungerer ikke.

På Skype er det mulig å dele skjerm med hverandre. På den måten kan man hjelpe hverandre med både tekniske og faglige ting, og det fungerer ofte bedre enn å henge over skulderen på kollegaen.

Å dele skjerm gjør det også mulig å holde et foredrag for alle de andre mens man viser og forklarer, slik man ellers gjør på en storskjerm i et møterom.

Vi kan anbefale denne smittefrie arbeidsmåten for andre “kontorrotter”.