Det går som en lek!

Den som leker, lærer! Det er noe lærere vet. Det er noe barn og voksne har erfart. Derfor leter lærerne i Globalskolen alltid etter programmer, aktiviteter og oppgaver som gir lekende læring hos eleven.

Publisert
23. mars. 2021

Tekst: Ingebjørg M. Lyster

Barn trenger å være aktive mens de lærer. Samtidig trenger de lese-og skrivetrening. Globalskolen krydrer lesetekstene med bilder som skal flyttes til riktig sted, ord som skal klikkes på for at noe skal skje, eller tomme rom som skal fylles ut. Et Memory-spill kan hjelpe elevene til å utvide sitt norske ordforråd, og et «ordvirvar» hvor de skal lete etter ord, kan automatisere riktig skrivemåte.

Rollespill og musikk er verdifulle verktøy i klasserommet. I Globalskolen kan elevene sende inn egenproduserte filmer, dikt og sanger.

Konkurransepregede oppgaver appellerer alltid til mange av elevene. Innenfor quiz-sjangeren er det stor variasjon av oppgaver. Filmer med innlagt quiz er en populær oppgavetype i alle klassetrinn.

Lærerens utfordring er å tilpasse spill og leker til elevenes alder og læreplanens kompetansekrav. Det er like viktig å få humør og glede inn i det digitale klasserommet hos de eldste elevene som hos de små.

«Escape room» er noe som slår an hos våre eldste elever. Spillene går ut på å komme seg ut fra et virtuelt rom. Det klarer man ved å løse gåter og finne forskjellige gjenstander. Man må bruke det man har lest fra før, eller prøve seg fram og bruke logisk sans. Ved å feile lærer man like mye som ved å lykkes på første forsøk.

«Learning by doing» er et kjent og kjært uttrykk blant lærere. Vi lærer mye når vi selv må lete oss fram til kunnskap og når vi gjennom egen aktivitet tilegner oss ferdigheter. Gjennom våre lekpregede oppgaver i leksjonene ser Globalskole-lærerne at elevene får læringsglede, mestringsfølelse og utvikling.