Globalskolen – et eventyr

Helge Standal
Helge Standal

Ideen kom fra Helge Standal, Globalskolens far, året var 1997 og Internett var i sin spede oppstart. Denne høsten skulle 15 elever, fordelt på en gruppe i 6. klasse og en gruppe i 8.klasse, samarbeide med elever i Norge. De skulle lære via Internett. Det var et eventyr.

Publisert
31. mars. 2023

Tekst: Sverre Leivdal
Foto: Globalskolen

Dette er Helge sine egne ord, formidlet under festmiddagen 10. mars i år. Da hadde dette eventyret vart i 25 år. Fra en famlende, forsiktig, men særdeles innovativ og kreativ start, har Globalskolen vist seg levedyktig. Eventyret har etter hvert blitt høyst virkelig og brukerne elsker tilbudet.

AI, diplomatbarn og nettundervisning

Jubileet startet med en åpen fagdag. Superteknolog og tidligere globalskolefar, Tarjei Munthe Vassbotn, ga forsamlingen bakoversveis da han snakket om kunstig intelligens. Han formidlet en nær fremtid vi ikke helt kjenner, og som mange mener er skremmende. Globalskolen vil, som alltid, ligge i front og holde seg oppdatert også på dette området.

Tarjei Munthe Vassbotn

Ragnhild Holmen Bjørnsen har gjort banebrytende forskning på norske diplomatbarn, deres rettsvern og ikke minst hvordan familiens utstasjonering påvirker barns relasjoner til andre. Barn i expat-familier møter utfordringer på mange områder. For Globalskolen er det avgjørende viktig å ha inngående kunnskap om dette. Globalskolens grunnverdier handler om å skape en nær og tett relasjon mellom elev/lærer og mellom elev/Norge.

Ragnhild Holmen Bjørnsen

Fagdagen ble avsluttet med et innlegg fra vår egen Bjørn Teistung, nå sentral i oppbyggingen av det nettbaserte undervisningstilbudet til tospråklige innvandrere. Bjørn har gjennom mange år bygd kompetanse gjennom sitt virke i Globalskolen. Denne kompetansen kommer nå hele landet til gode. Dette skjer gjennom Bjørns arbeid i Utdanningsdirektoratet.

Bjørn Teistung
Bjørn Teistung

Globalskolens jubileumsfilm

Et bilde sier mer enn 1000 ord, heter det. Globalskolen er plassert midt i skolebygda Volda med landets beste medieutdanning og flere høyprofilerte medieselskap i nærheten. Hva er vel mer naturlig enn å bruke disse til å lage film? De dyktige ungdommene i Oclin kan sine saker. Se bare her:

Heder og ære til jubilanten

Et eventyr som har vart i 25 år er verdt å feire. Globalskolen inviterte ansatte, tidligere ansatte, pensjonistene våre og samarbeidspartnere til middag, god prat og underholdning.

Og for en underholdning! Globalskolen har hatt mange 1000 elever gjennom disse 25 årene, og en av dem studerer nå i Volda. Sigrid Brekke har snart fullført en bachelor i musikk og framførte to sanger akustisk – bare hun og gitaren. Å få treffe tidligere elever er noe helt unikt. Det var rørende å høre vår tidligere elev formidle vare følelser gjennom sanger, som på ulikt vis omhandlet samme de samme tema Ragnhild Bjørnås tok opp tidligere på dag.

Jubilanten fikk gode ord fra eier Volda kommune v/Ordfører Sølvi Dimmen, Sparebanken Møre v/Hege Karete Hamre og hilsninger fra flere andre. Deriblant Jan Petter Strømsheim, tidligere statssekretær i undervisningsdepartementet. Strømsheim ga viktig starthjelp i en tidlig fase. Uten prosjektmidler fra departementet hadde det vært vanskelig å få etablert tilbudet.

Globalskolens pionerer

Globalskolen hadde ikke vært Globalskolen uten de utrolig flinke menneskene som har jobbet og som fortsatt jobber her. De aller fleste som kommer gjennom nåløyet og får tilbud om jobb, blir værende. Mange har brukt store deler av sin aktive yrkeskarriere i Globalskolen, og i løpet av 25 år så har noen også rukket å gå av med pensjon.

3 av våre pensjonister ble hedret under jubileumsmiddagen, Arne Heimestøl, propellen som sammen med Helge dro det hele i gang, har satt varige spor etter seg i Globalskolen. En fantastisk pådriver med mye energi. Jorunn Hovde Vollsund har styrt økonomi og kontordrift helt siden 1980 – omsorgsfull og nøyaktig i sitt arbeid. Liv Berit Berge har vært en pioner innen nettbasert realfagsundervisning. Liv Berit hadde i mange år ansvar for Globalskolen sitt undervisningstilbud i matematikk.

Pionerene i Globalskolen
Pionerene i Globalskolen Liv-Berit Berge, Arne Heimestøl og Jorunn Hovde Vollsund

Eli Aarvik fikk også velfortjent heder for 25 års virke i Globalskolen. Eli er fortsatt vår IKT-ansvarlige og har gitt sterke bidrag til at Globalskolen holder et høyt teknologisk nivå.

Gjennom 25 år har Globalskolen prøvd utallige metoder og modeller, ulike fag, synkron undervisning og asynkron undervisning. Noe har fungert, noe har vi kastet på båten. Det har vært et eventyr. Og disse fire representantene for alle våre ansatte har vært som Espen Askeladd. De har plukket opp det de har funnet langs veien, foredlet det, prøvd, feilet og formet Globalskolen til det den er i dag.

Eventyret fortsetter

Globalskolen har overlevd politiske kuttforslag og teknologiske skifter. Gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid har vi god kontakt med fagfeltet.  På grunn av vår sentrale plassering midt i høyskolemiljøet i Volda og gjennom medlemskapet i Fleksibel Utdanning Norge henter vi kunnskap og inspirasjon til videre utvikling, men først og fremst lar vi oss inspirere av de daglige møtene med våre elever og foreldre der ute. Det er de som er vårt Soria Moria. Vi gleder oss til 25 nye år!

Globalskoleansatte
Globalskolen feirer 25 år