Globalskolen og Fagfornyelsen

Mens vi lærerne i Globalskolen gleder oss over alle vårtegn i Norge, har vi tankene våre langt inn i kommende høst.

Publisert
29. mai. 2020

Av Ingebjørg M. Lyster

Som alle andre lærere i Norge, er vi opptatt av Fagfornyelsen. Læreplanen er ikke ny, men den er blitt fornyet, og det er mye å sette seg inn i.

En av endringene er at vi har fått inn tre temaer som skal gjennomsyre undervisningen i årene framover. Det ene er folkehelse og livsmestring, det andre er demokrati og medborgerskap og det tredje er bærekraftig utvikling.

Disse temaene kalles for tverrfaglige temaer i læreplanen. I Globalskolen er det slik at alt vi gjør, egentlig er tverrfaglig. Vi driver med kompletterende undervisning, og det innebærer norsk, samfunnsfag og KRLE. Uansett hvilke av disse tre fagene som er i fokus, er det viktigste målet alltid å utvikle elevenes muntlige og skriftlige norskferdigheter.

Men over alle faglige mål ligger opplæringsloven hvor det står at skolen skal «opne dører mot verda og framtida». Dette er ikke noe nytt, men de tre tverrfaglige temaene vil hjelpe oss til å ha det høye målet langt framme i bevisstheten gjennom skoleåret. Elevene våre skal bli trygge på seg selv, og de skal bli positive medborgere i samfunnet med tro på en god framtid.