Globalskolens gode hjelpere

Blant Globalskolens mange gode støttespillere har NRK en solid plass. Statskanalen har flere tilbud som vi i Globalskolen bruker.

Publisert
1. juli. 2021

NRK skole har en omfattende samling av gamle og nye programmer, og de er sortert etter kompetansemålene i læreplanen. I NRK skole er de alltid velvillige når vi tar kontakt med dem. Det gjør vi blant annet når vi ønsker at noen programmer skal bli tilgjengelige i hele verden, ikke bare i Norge. Noen ganger lar det seg løse.

NRK super er også mye brukt av oss i Globalskolen. I en av klassene våre skal de i hver eneste leksjon se på dagens nyheter og kommentere en av dem. På den måten får elevene både lytte- og skrivetrening, og de får innblikk i det norske samfunnet.

Idet vi går ut i ferie, har NRK sendt ut flere lesetips for sommeren. Se gjerne om du finner noe til deg eller dine: