Klart språk er godt språk

Foto: Finn Oluf Nyquist

Globalskolen gratulerer Espen Rostrup Nakstad med en spontan klarspråkpris som ble utdelt i dag. Nakstad, som er assisterende helsedirektør, fikk prisen fordi han har klart å gjøre vanskelige ting forståelige i en krisetid. Han bruker et ukomplisert språk med eksempler fra dagliglivet.

Publisert
3. november. 2020

Tekst: Ingebjørg M. Lyster

Globalskolen benytter anledningen til å reflektere litt over hvordan vi selv kommuniserer. Hver dag holder vi kontakten med norske elever og foreldre som er bosatt rundt om i hele verden. Noen har norsk som førstespråk, og noen har norsk som andrespråk.

Hver uke leser lærerne hverandres leksjoner, og et av målene med denne kvalitetssikringen er å kommunisere mest mulig klart og entydig.

To av lærerne gir oss et ferskt eksempel på en formulering de endret i en tekst til foreldrene. «Elevene får økt læringsutbytte» ble endret til «elevene lærer mer». Denne endringen er i tråd med et av rådene fra Språkrådet: Unngå substantivtunge formuleringer. Skriv heller «endre» enn «foreta endringer».

Hvis du vil ha flere gode råd om klarspråk, kan du lese dette heftet fra Språkrådet.