Lærerne byr på seg selv i Globalskolen

Å være lærer er blant mye annet å kunne by på seg selv. Som nettlærer i Globalskolen kan det bety å produsere filmer med seg selv i hovedrollen.

Publisert
10. mai. 2021

Tekst: Ingebjørg M Lyster

I leksjonen som handler om 17. mai, tar Mari-Ann Nilsdatter Wiik 7. klassingene med på en omvisning i Eidsvollsbygningen. Med velvillig tillatelse fra museet ble det mulig med en ekskursjon dit for norske elever fra hele verden. Klikk på lenken og bli med til Eidsvollsbygningen.

I klassen for flerspråklige elever på 7. og 8. trinn tar Ingebjørg M. Lyster i bruk «greenscreen» og inviterer elevene med til Akershus festning. Der forteller hun om den danske prinsen, Christian Frederik, og hva han har med Grunnloven å gjøre. Klikk på lenken og bli med til Akershus festning

Globalskolelærerne Ingebjørg, Mari-Ann og Turi

I F 9-10 forteller Turi Øye Rustøy om hva leksjonen inneholder, og hun viser hvordan ungdommer i bygda har pyntet fjellet til 17. mai. Klikk på lenken og bli med til Oldedalen

Til stor nytte og glede for skolene har vi i dag tilgang til mye undervisning i form av filmer, og elevene forteller at de setter stor pris på dette i leksjonene. I Globalskolen abonnerer vi på Salaby fra Gyldendal, og vi har stor glede av NRK super og NRK skole.

Men de profesjonelle filmene kan likevel ikke erstatte nærheten i filmene som lærerne lager selv, så vi sier som Ole Brumm: «Ja takk, begge deler».

Apropos Ole Brumm; På 2. trinn har Liv Sørbø latt den godmodige bjørnen møte elevene i mange filmer, og her snakker han om 17. mai og nasjonaldager. Klikk på lenken og hils på Ole Brum

I Globalskolen får vi ofte tilbakemelding om at elevene føler at de kjenner læreren sin. Ja, noen sier til og med at de kjenner Globalskolelæreren bedre enn de kjenner lærerne de har på sine lokale skoler. Så vi fortsetter å tro på den typisk norske læreren – læreren som våger å være nær og by litt på seg selv.