Livsmestring i Globalskolen

Skjermdump fra NRK

“Jeg syns at det er superbra at vi har om livsmestring, og jeg lærer så mye av det.” Slike meldinger får lærerne på 7. trinn mange av i disse dager.

Publisert
17. desember. 2021

I desember er det tid for å se tilbake på høstsemesterets 15 leksjoner. Elever og lærere vurderer sitt eget og hverandres arbeid. På 7. trinn får det nye tverrfaglige temaet “Folkehelse og livsmestring” ekstra hyggelig omtale fra elevene.

En av sjuendeklassingene skriver: “Jeg har hatt noen problemer med psykisk helse, og dette lærestoffet har hjulpet meg ganske mye”. Lærerhjertene gleder seg over slike tilbakemeldinger.

Med innføringen av Fagfornyelsen i norsk skole kom disse tre tverrfaglige emnene inn i læreplanen: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. I Globalskolen har vi fordelt emnene på trinnene, og på 7. trinn er det altså det sistnevnte temaet som får fokus.

I hver leksjon får elevene se en film fra NRK skole hvor ulike følelser blir forklart med fargerike tegninger til. Lærerne har sammenfattet innholdet fra filmen i en tekst slik at stoffet også fungerer som undervisning i norsk skriftlig. I tillegg er det et samtaleforum hvor elevene uttrykker seg om det de har lært. Her er et sitat fra forum: «Jeg føler litt det samme som deg! Bra skrevet! Det hjelper meg å vite at andre også føler det sånn».  

Karani Thune som går på 7. trinn på Globalskolen har laget tegningen «Følelser».

Noe lærere og elever verdsetter spesielt i filmene fra NRK, er at alle følelser blir omtalt objektivt. Både de positive og de negative sidene ved følelsen blir behandlet. Om følelsen sjalusi lærer for eksempel elevene at den gjør at du ikke tar andre mennesker som en selvfølge, men at du tar vare på relasjoner som er viktige for deg. Sjalusi handler ofte om en frykt for å bli forlatt, en redsel for å miste noen. Følelsen kan gjøre at du kjemper for forholdet. Men de lærer samtidig at sjalusi kan være ødeleggende for en relasjon. På samme måte lære elevene om en rekke følelser som sinne, skam, frykt, glede, ømhet og empati.

Lærerne registrerer at lærestoffet om følelser har slått like godt an hos både gutter og jenter. Guttene uttrykker seg ofte i korte og tydelige setninger: “Jeg syns det er ganske fint å snakke om følelser”.