Mange valgmuligheter i Globalskolen

Inntaksansvarlig Ragnhild Rudi

Hele sommeren er Globalskolens telefon betjent. Helt fram til 30. august er det mulig å melde seg på til høstsemesteret. På inntakskontoret sitter Ragnhild Rudi og kan svare på alt om skolens ulike tilbud.

Publisert
19. juli. 2020

Av Ingebjørg M. Lyster

Vi har god informasjon på hjemmesiden vår, men likevel kan det være nyttig for foreldrene å drøfte hvilken klasse som passer best for deres barn, så de samtalene tar jeg gjerne, smiler Ragnhild.

– Er det ikke bare å plassere elevene etter alderen?

– Jo, for elever som har to norske foreldre og bare skal bo i utlandet noen få år, er det naturlig å velge det trinnet de følger i norsk skole. Hos oss kaller vi det for ordinære trinn. Målet med undervisningen er at når elevene kommer tilbake til sin norske skoleklasse, skal de gli godt inn uten å ha gått glipp av viktig læring.

– Elevene går på lokale eller internasjonale skoler der de bor. Er ikke det godt nok?

– Jo, i alt annet enn norsk, KRLE og en del emner innenfor samfunnsfag. Det er derfor den norske stat gir tilskudd til det vi driver med, og det heter kompletterende undervisning.

Mange norske barn bor fast i utlandet, og Ragnhild fortsetter ivrig med å fortelle om Globalskolens andrespråksundervisning. Den innebærer både «Norsk for flerspråklige» og «Startklasser».

– En typisk elev her har en norsk forelder og en forelder fra landet de er bosatt i. Et vanlig mål for disse familiene er at barnet skal kunne kommunisere godt med sin norske familie, bli trygg på sin norske identitet og ha muligheten til å gå på skole og bosette seg i Norge med tiden. Mange av dem har allerede et muntlig norsk som fungerer på et enkelt nivå, men de har lite erfaring med å skrive norsk. Til daglig kaller vi klassene for F-klasser, og tilbudet er fra 3.-10.klasse.

– Er det mulig å lære norsk ved å få et par timers nettundervisning i uka?

– Åja, det er det ingen tvil om, smiler Ragnhild og viser til både elev- og foreldreundersøkelser. De viser høy grad av tilfredshet hos brukerne på alle trinn.

– Det er så mye takknemlighet blant brukerne våre. De opplever det som et stort gode at barna deres får lære norsk. Ikke minst gjelder dette Startklassene. De er for barn som kan lite eller ikke noe norsk når de begynner hos oss. Når de forteller at «nå kan jeg snakke med bestemor på norsk», da er det virkelig en god dag på jobb, avslutter Ragnhild Rudi.