Med norsk på nett i Hamburg – Globalskolen

Eidar, Rose og Dina foran skolen i Hamburg

– Jeg tror ikke at jeg hadde kommet like fort inn i norsk skole igjen om jeg ikke hadde gått på Globalskolen, sier Eidar Syverud-Lindland (11,5). Etter fire år i Hamburg er han og familien tilbake i Skien.

Publisert
3. september. 2019

Foto: Private foto
Tekst: Globalskolen

Søstrene hans er enige. – Å skrive fortellinger eller innlegg har hjulpet meg mye med setnings-flyt og ordbruk, sier Rose (14) – Og jeg har fått mer kunnskap både om grammatikk og om sjangere i tillegg til norsk politikk og samfunnsfag, mener Dina (16). – Jeg har klart å ta vare på min skriftlige norsk, legger Eidar til. Tilbake i Norge ser han hvor viktig norsk, samfunnsfag og KRLE har vært. Alle de andre fagene ble godt ivaretatt på den internasjonale skolen.

Familien fra tiden i Tyskland. Tor, Eidar, Dina, Rose og Julia.

– Men er det ikke nok å snakke norsk i familien og lese norske bøker og aviser for å holde språket ved like?

Rose er helt klar på dette: – Det er utrolig hvor fort man mister et språk når man bruker det mindre. Selv om jeg snakket norsk hjemme, glemte jeg stadig ord, og det tok meg alltid litt tid å komme inn i det å snakke, skrive og lese norsk igjen. Globalskolen hjalp meg med det.

Dina er enig, og synes at det å opprettholde norsken er viktig, samt å holde seg oppdatert på norske nyhetssaker og politikk, og hun trekker også fram nynorsk som hun trenger nå når hun er tilbake i norsk skole. Eidar trekker fram øveordene. Han har gått i Globalskolen fra 3. til 6. klasse – en periode hvor det å få en god rettskriving er prioritert. – Jeg merker at jeg er blitt bedre til å skrive norsk etter å ha gått i Globalskolen, sier Rose.

Fikk jobbe med Globalskolen i skoletiden

Det var mors jobb som direktør for Yara’s fabrikker nord for Hamburg som brakte familien til Tyskland. Der har alle barna gått på Hamburg International School, en skole som ifølge mor, Julia Lindland, har høye ambisjoner for elevene og gir dem innleveringer, prøver og prosjekter som krever mye tid.

– Hvordan har det vært å kombinere Globalskolen med en krevende skole?

Julia svarer på det: – Til tider har det vært utfordrende. Da har vi kommunisert med Globalskole-læreren og fått utsettelse på innleveringer. Men både Rose og Eidar fikk ha Globalskolen som morsmålsundervisning på skolen og kunne dermed sitte med dette i skoletiden, forteller hun, og anbefaler andre å forsøke å få til det samme.

– Vi vil også anbefale andre å gjøre innleveringene hver uke og jobbe jevnt så det ikke blir så mye arbeid på en gang. Foreldre bør også følge med på lærerens tilbakemeldinger og gjerne også på innholdet i leksjonene, mener Julia. Etter de erfaringene som hun og mannen, Tor Syverud, har gjort, er de godt fornøyde med både nivået og omfanget på undervisningen. – Med begge oss foreldre i lederstillinger har vi ikke rukket en like grundig oppfølging hver uke, men nok til å kunne støtte barna i fremdriften, sier Julia, og dette får hun god støtte for fra barna.

– Jobb deg frampå, er Dinas oppfordring til andre elever. – Det er nemlig en stor fordel i Globalskolen, at man kan velge litt selv når man gjør hva, så lenge man leverer før fristen går ut.

Her smetter broren inn med et praktisk råd: – Du kan splitte opp arbeidet med leksjonen på to dager, så føles det ikke så lenge.

Motiverende svar fra lærer

Elevene i Globalskolen får et personlig svar fra lærer hver uke med vurdering av arbeidet. Det var noe Rose likte godt.

– Jeg likte godt å få tilbakemeldinger på arbeidet mitt. Det gjorde at jeg virkelig kunne sette meg inn i hva jeg måtte jobbe med. Det var også veldig motiverende å se at jeg klarte å vedlikeholde norsken min litt. Globalskolen er virkelig et fint tilbud til dem som er i utlandet, og som ikke har sjansen til å følge norsk pensum. Det er en fin variasjon av oppgaver, og man får øvd på mange ting.

Julia og Tor er to fornøyde Globalskole-foreldre. – Globalskolen har et flott opplegg, med gode pedagogiske metoder, personlige videoer og tilbakemeldinger fra lærerne. Det har vært enkelt for oss foreldre å følge med fra sidelinjen. Dette er et flott tilbud som vi anbefaler alle som bor i utlandet å benytte seg av.