Nær kontakt over Internett

Foto: Ståle Heggset

Globalskolens lærere produserer det meste av lærestoffet selv. Monica Schrøder Heggset i Ålesund er begeistret for denne delen av jobben. I disse dager lærer hun og de andre lærerne seg enda et digitalt verktøy, H5P, for å gjøre lærestoffet interaktivt for elevene.

Publisert
20. mars. 2020

Av Ingebjørg M. Lyster

–Målet er alltid å treffe flest mulig av elevene, sier Monica. –Lærestoffet må være variert nok til at det er noe for alle. Det kan være digitalt memory-spill, dra-og-slipp-oppgaver, utfyllingsoppgaver, dialog-kort med bilde og lyd på den ene siden og ord på den andre. De interaktive oppgavene gir elevene respons med det samme, og det liker de.

Monica har de yngste elevene i Globalskolen, og i hennes klasse går de barna som ikke kan norsk fra før. De lærer å lese på norsk over Internett.

I de fleste Globalskole-klasser er det kun lærestoff og oppgaver i læringsplattformen Canvas, men i Monicas klasse har elevene også sin egen Alfabetbok som de skriver og tegner i hver uke. De får i oppgave å lese på video og vise fram det de har gjort i boka si.

–For noen av elevene er det faktisk den første bokstavinnlæringen de får, mens andre allerede har lært de fleste bokstavene på lokal skole, smiler Monica og forteller om eleven som tok med seg Alfabetboka til sin lokale skole for å vise den til læreren sin. Hun var så stolt av de norske bokstavene Æ, Ø og Å.

Alle elevene i Globalskolen får personlig svar fra læreren sin hver uke. For Monica er denne kontakten noe av det som gir størst glede i arbeidet.

–Opplevelsen av å kjenne at du faktisk er nær eleven som sitter i Kina! Og at den kontakten betyr mer enn bare det faglige. Mange foreldre sier at eleven har bedre kontakt med oss enn med sine lokale lærere. Jeg blir veldig glad når jeg forstår at elevene føler seg sett.