Nettlærerens kodeord

Nevner du ordet MAKVISE for en norsk lærer, vil du med stor sannsynlighet få et lite foredrag tilbake. Forkortelsen inneholder en huskeregel for den gode undervisningen.

Publisert
18. juni. 2021

Tekst: Ingebjørg M. Lyster

I Globalskolen er det ikke slik at vi snakker om dette «kodeordet» til daglig, men lærerne har det under huden, og det preger leksjonene som vi legger ut.

M for motivere. Det begynner å bli lenge siden elever var motiverte bare de fikk lov å bruke datamaskin til skolearbeidet. I dag gjelder det mer enn noen gang å lage oppgaver som appellerer til elevene. Globalskolelæreren er alltid på utkikk etter nye verktøy og nye metoder for å presentere lærestoffet mest mulig interessant.

A for aktivisere. Interaktive oppgaver er nettlærerens og nettelevens gode venn. En tekst kan fort bli mer interessant hvis den er delt opp med noen interaktive oppgaver innimellom. Bare fantasien setter grenser for hva man kan finne på.

K for konkretisere. Her tenker nettlæreren alternativt. Vi kan lage «escape rooms» og filmer hvor vi «reiser» sammen med elevene. Bruk av «green screen» har åpnet for et hav av muligheter. Skal vi for eksempel undervise om Svalbard, kan vi ta elevene med og møte levende isbjørner mens læreren forteller og forklarer.

V for variere. I løpet av en leksjon i Globalskolen har eleven vært innom mange varierte oppgaveformer. Velg sant eller usant, fyll inn riktig ord, løs kryssord, spill Memory, les høyt for lærer på film, spill Kahoot, diskuter med de andre i klassen og mye, mye mer.

I for individualisere. Å legge oppgavene til rette for hver enkelt elev, ja, det er nok enhver lærers ambisjon og evig dårlige samvittighet. Vi er blitt ganske gode, men kan alltid bli bedre. I Globalskolen kan vi gi ekstra utfordringer til de som trenger det, og vi kan også gi alternative oppgaver i leksjonene så elevene kan velge det som passer dem best. Siden alle får personlig svar fra lærer hver uke, har vi anledning til å møte hver enkelt elev der han eller hun er.

S for samarbeide. Globalskole-elevene samarbeider på mange ulike måter. De gir hverandre innspill i prosessorientert skriving, de diskuterer i forum, de deler tekster og filmer med hverandre og «møtes» på flere andre måter.

E for evaluere. Vi ber jevnlig elevene om å evaluere sitt eget læringsarbeid og resultater, og vi oppfordrer dem til å evaluere skolens undervisningsopplegg. Foreldrene blir invitert til en årlig evaluering av skolens arbeid og av den læringssituasjonen de opplever hjemme sammen med elevene. Det er utdanningsdirektoratet som utformer foreldreundersøkelsen, og vi er glad for at vi også i år kan sende UDIR et strålende resultat for vår helt spesielle nettskole. Nesten 100 prosent svarte «helt enig» på om de vil anbefale Globalskolen til andre.