Nettskole eller skole på nett?

Foto: Colourbox

–Det er blitt tydelig for våre brukere at det er forskjell på nettskole og skole på nett, sier rektor i Globalskolen, Lilli Brenne Røv.

Publisert
16. april. 2021

Tekst: Ingebjørg M. Lyster

En gang i tiden var det kult å gå på skole på Internett. Det er omtrent et år siden nå. Verdens barn og unge er blitt mer kjent med skjerm og tastatur enn de noen gang kunne drømme om.

Så hva gjør vi i Globalskolen når de skjermtrøtte elevene våre over hele verden endelig får gå på vanlig skole igjen? Kan vi regne med at de fortsatt orker å lære norsk over Internett? Rektor i Globalskolen, Lilli Brenne Røv, er ikke det minste bekymret. Hun har mottatt mange takknemlige hilsener fra norske foreldre i utlandet i løpet av året med pandemi.

–Det er blitt tydelig for våre brukere at det er forskjell på nettskole og skole på nett, sier hun.
–Lærere over hele verden måtte snu seg på femøringen og flytte undervisningen fra klasseværelset over til nettet. All mulig ære til dem som mestret dette! Men nettskole er noe annet, og vi i Globalskolen skal fortsette å utforske og dyrke den spesielle pedagogikken som nettet gir oss mulighet til å bruke.

Rektor i Globalskolen, Lilli Brenne Røv

Aktive og motiverte elever

Rektor Lilli forteller at foreldre takker spesielt for den nære forbindelsen Globalskolen har mellom hver enkelt elev og kontaktlærer. De setter også pris på den lekne og varierte tilnærmingen skolen har til lærestoffet. Elevene får mulighet til både å tilegne seg kunnskap og å ytre seg selv gjennom ulike verktøy. Noe passer for den ene og noe for den andre.

Lilli Brenne Røv fremhever interaktivitet som et vesentlig ord i nettskolen, og med det mener hun samspillet mellom eleven og datamaskinen.

–Det at elevene våre er aktive når de lærer, er en stor og viktig sak for oss. Elevene lærer gjennom å utforske og å oppdage sammenhenger mens de leser, spiller, lytter, produserer, deltar i diskusjoner, fyller ut oppgaver av ymse slag og selv skaper muntlige, skriftlige og sammensatte tekster.

Les også: 
Det går som en lek!

Entusiasme og læringsglede

Med elever i mange tidssoner er det dessuten naturlig for oss å drive med asynkron undervisning. Det vil si at elevene jobber når det passer best for dem selv. En sjelden gang kan det hende at lærer inviterer til å møtes på Zoom eller tilsvarende, og det er for å øke følelsen av tilhørighet til en klasse. Men det er den asynkrone undervisningen som er vår hovedsatsing og vår ekspertise.

–En slik nettskole krever kanskje motiverte og selvgående elever?

–Jeg vil heller si at det er vår oppgave å skape motivasjon dersom den ikke er der fra før. Mange av elevene våre blir meldt inn i Globalskolen fordi foreldrene ønsker det. Vår oppgave er å presentere et opplegg som skaper entusiasme og læringsglede. Jeg opplever at vi lykkes i dette hos flertallet av våre elever. Så er det selvfølgelig godt å ha noen ivrige foreldre å spille på lag med. Globalskolen hadde ikke fungert like godt uten foreldre-assistentene våre, spesielt for våre yngste elever, smiler rektor Lilli Brenne Røv som i disse dager tar imot påmeldinger for høstsemesteret.