Nettundervisning: Slik lærer barna norsk i utlandet

Undervisning på nett i norsk, samfunnsfag og KRLE sørger for god fag- og språkutvikling for norske barn som er bosatt i utlandet.

Publisert
12. august. 2020

Globalskolen er en nettskole for norske barn i utlandet, i alderen 6 til 16 år. Undervisningstilbudet er for de tre særnorske fagene norsk, samfunnsfag og KRLE (kristendom, religion, etikk og livssyn) og er ukeplanbasert. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker holde kontakten med Norge og norsk skole.

Norsk nettskole med kompletterende undervisning 

For å kunne ta del i nettundervisningen ved Globalskolen må barnet være elev ved en lokal eller internasjonal skole. Globalskolen skal ikke erstatte undervisningen ved denne type skoler, men være et kompletterende tilbud. 

Globalskolen bruker læringsplattformen Canvas. Den nettbaserte løsningen gjør at både elever, lærere og foreldre enkelt kan logge seg inn og finne lærestoff og arbeidsoppgaver.
Skoleåret er delt inn i to semester, og hvert semester inneholder 15 leksjoner med lærestoff og oppgaver.

Du kan lese mer om undervisningen her: Slik foregår nettundervisningen hos Globalskolen

Nettskole for barn med tre undervisningstilbud

Vi har tre ulike undervisningstilbud for elevene, tilpasset elevens språklige forutsetninger.

Ordinære trinn: Fra 1. til 10. trinn, der elevene følger vanlige læreplaner for norsk skole. Dette er for elever med norsk som morsmål, og som ligger på samme nivå som om de ville gått på en ordinær norsk skole.

Norsk for flerspråklige: Disse trinnene er delt inn i fire (F3. til 4.trinn, F 5. til 6.trinn, F7. til 8.trinn, F9. til 10.trinn) og er for elever som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære klasser. Elevene jobber med tema, øveord og tekster tilpasset deres nivå.

Startnorsk er for elever som har liten erfaring med å prate eller skrive norsk, og består av to nivåer:
S 1–2, som retter seg mot barn i alderen 6–8 år.
S 3–6, som retter seg mot barn fra 8 år og oppover.  

På disse nivåene er det viktig at foresatte medvirker når elevene jobber med leksjonene. 

Globalskolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet (Udir) og har begrenset med plasser. Skolen opererer med «førstemann til mølla»-prinsippet, så det lønner seg å søke i god tid. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, for vårsemesteret er fristen 30. januar. Men skal du være sikret skoleplass bør du søke så tidlig som mulig!

Har du spørsmål om søknad, undervisning eller andre ting, ta kontakt med oss!

Er du klar for å søke skoleplass kan du gjøre det her